دمنوش رازیانه

بین مصرف رازیانه (Fennel)و لاغری ارتباط نزدیکی وجود دارد. رازیانه ضمن کاهش اشتها، متابولیسم و سوخت و ساز مواد غذایی را در بدن افزایش می‌دهد.

تمامی این گیاهان در مزارع کشت و صنعت توانا کشت می شود