آویشن

آویشن گیاهی است که دارای شاخه‌های زیاد و چوبی است و این گیاه خواص درمانی زیادی دارد که از آن به عنوان دمنوش ضدعفونی و خلط آور استفاده می‌شود.
تمامی این گیاهان در مزارع کشت و صنعت توانا کشت می شود