قورمه گوش

 تولید شده از بهترین گوشت از دامداری های کشت و صنعت توانا

در بسته بندی های مختلف

آماده همکاری با کارخانجات غذایی