تولید برگ مو

تولید بهترین برگ مو در تناژ بالا در وزن های مختلف

تولید بیش از 700 تن برگ مو در سال