برگ مو فله ای

تولید بهترین برگ مو در تناژ بالا در وزن های مختلف

برگ مو فله ای در بشکه های 70 و 120 لیتری

تولید سالانه بیش از 700 تن برگ مو با کیفیت